Kongre Düzenleme Kurulu

Başkanlar

Prof. Dr. Cemil Yıldırım TÜRK

Prof. Dr. Sabırbek CUMABEKOV


Sekreter

Dr. Öğr. Üyesi ALİM CAN BAYMURAT


Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Vedat ŞAHİN

Prof. Dr. Cemil Yıldırım TÜRK

Prof. Dr. Gürsel SAKA

Prof. Dr.Cemil ERTÜRK

Prof. Dr. Ahmet ASLAN

Doç. Dr. Nizamettin KOÇKARA

Doç. Dr. İsmet Yalkın ÇAMURCU

Uzm. Dr. Burak ÇAKAR

Uzm. Dr. Ali Saltuk ARGÜN