Bilimsel Program

Bilimsel program PDF'ine buradan ulaşabilirsiniz 5.06.2024 6.06.2024 7.06.2024
07.00-09.00 SERBEST BİLDİRİ OTURUMU 2 OTURUM BAŞKANI: Uzm. Gör. Günbay Noyan DİRLİK, Dr. Gorokov NİKOLAEVİCH
09.00-10.45 6. OTURUM (ORTOPEDİK ONKOLOJİ): PRİMER KEMİK TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Ulukan İNAN, Prof. Dr. Kerem AYDIN
09.00-09.30 Primer Kemik ve Yumuşak Doku Tümörlerine Yaklaşım Felsefesi (Dün, Bugün, Yarın) Dr. Buğra ALPAN
09.30-09.45 Selim Kemik Tümörleri Doç. Dr. İbrahim KAFADAR
09.45-10.00 Selim Agressif Kemik Tümörleri Doç. Dr. Evrim ŞİRİN
10.00-10.15 Habis Kemik Tümörleri Doç. Dr. Osman Emre AYCAN
10.15-10.30 Metastatik Kemik Tümörleri Doç. Dr. Devrim ÖZER
10.30-10.45 Tartışma  
10.45-11.00 KAHVE ARASI  
11.00-12.00 7. OTURUM ( VİDEO SUNUMU): ORTA EKLEMLERDE YENİ PROTEZ TEKNİKLERİ OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Baybars ATAOĞLU, Doç. Dr. Baran SARIKAYA
11.00-11.10 Kime Ne Zaman Ters Omuz Protezi Yapmak Gerekir? Doç. Dr. Mustafa ÖZER
11.10-11.40 Video Sunumu Prof. Dr. Ulunay KANATLI
11.40-12.00 Ayak Bileği Protezi Cerrahi Tekniği Prof. Dr. Nurettin HEYBELİ
12.00-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ  
13.00-14.30 8. OTURUM (ÇOCUK ORTOPEDİSİ): ADOLESAN VE GENÇ ERİŞİKİNDE KALÇA DİSPLAZİSİ OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. S. Bulat MİNASOV, Doç. Dr. Adem ÇÖBDEN
13.00-13.10 Erişkin Kalça Displazisi-Osteotomiler Doç. Dr. Adem ÇÖBDEN
13.10-13.20 Ganz Osteotomisi Yaparım Op. Dr. Burak ÇAKAR
13.20-13.30 Tonnis Üçlü Osteotomi Yaparım Doç. Dr. Emre BAKİ
13.30-13.40 Periasetabular Ostetomi Komplikasyonları Doç. Dr. Ahmet SEVENCAN
13.40-14.30 Vaka Örnekleri ve İnteraktif Tartışma
14.30-14.45 KAHVE ARASI  
14.45-16.15 5. OTURUM (ARTROPLASTİ): REVİZYON KALÇA ARTROPLASTİSİ OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Sacit TURANLI, Prof. Dr. Ondar Vyacheslav SUDEROOLOVİCH
14.45-15.05 İnstabilite Doç. Dr. Osman ÇİLOĞLU
15.05-15.25 Enfeksiyon Prof. Dr. Erhan YILMAZ
15.25-15.45 Periprostetik Kırık Prof. Dr. Ömer Selim YILDIRIM
15.45-16.05 Aseptik Gevşeme Prof. Dr. Ahmet GÜNEY
16.05-16.15 Tartışma  
16.15-16.30 KAPANIŞ TÖRENİ  
07.00-09.00 SERBEST BİLDİRİ OTURUMU 4 OTURUM BAŞKANLARI: Doç. Dr. Duran TOPAK, Dr. E. Murodjon İRİSMETOV
09.00-10.30 6. OTURUM (ARTROSKOPİ): ROTATOR MANŞET SORUNLARININ ARTROSKOPİK TEDAVİSİ OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. M. Akif GÜLEÇ, Prof Dr. Vecihi KIRDEMİR
09.00-09.15 Rotator Manşet Yırtıklarında Teşhis ve Tedavi Planlaması Prof. Dr. Cüneyt GÜNAY
09.15-09.30 Rotator Manşet Tamir Yöntemleri Uzm. Dr. Enver KILIÇ
09.30-09.45 İhmal Edilmiş Rotator Manşet Yırtıklarının Tedavisi Prof. Dr. Mahir MAHİROĞULLARI
09.45-10.00 Donuk Omuz ve Kalsifik Tendinit Doç. Dr. A. Anatolievich AKHPASHEV
10.00-10.30 Tartışma  
10.30-11.00 KAHVE ARASI  
11.00-12.00 7. OTURUM (VİDEO CERRAHİ): ROBOTİK DİZ ARTROPLASTİSİ OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Hakan GÜRBÜZ
11.00-11.15 Robotik Total Diz Artroplastisinde Dizilim ve Kemik Kesilerinin Planlanması Doç. Dr. Yalkın ÇAMURCU
11.15-12.00 Robotik Total Diz Artroplastisi Prof. Dr. Ahmet GÜNEY
12.00-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ  
13.00-14.30 8. OTURUM (VERTEBRA): DEJENERATİF OMURGA OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Sabırbek CUMABEKOV, Doç. Dr. Ali ÖNER
13.00-13.20 Servikal ve Lomber Omurga Dejeneratif Hastalıklarının Modern Tedavi Yöntemleri Dr. Mamyrbaev SAMAT
13.20-13.40 Lumbosakral Omurganın Dejeneratif Distrofik Hastalıklarında Revizyon Cerrahisi Dr. Mamyrbaev SAMAT
13.40-14.00 Dejeneratif Omurga Cerrahisinde Komplikasyonu Azaltıcı İşlemler Dr. Yunus UYSAL
14.00-14.20 Endoskopik Omurga Cerrahisi Prof. Dr. Abakirov M. DZHUMABEKOVİCH
14.20-14.30 Tartışma  
14.30-16.15 5. OTURUM (ÇOCUK ORTOPEDİSİ): SEREBRAL PALSİ OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Hakan ATALAR, Prof. Dr. Müfit ORAK
14.30-14.45 Serebral Palside Botulinum Toksin Uygulamaları Doç. Dr. Evren AKPINAR
14.45-15.00 Serebral Palside Üst Ekstremite Sorunları ve Tedavi Yaklaşımları Doç. Dr. Osman ORMAN
15.00-15.15 Serebral Palside Alt Ekstremite Sorunları ve Tedavi Yaklaşımları Dr. Dzhumabekova E. DZHAMALBEKOVİNA
15.15-15.30 Serebral Palside Kalça Eklemi Sorunları Dr. Dzhumabekova E. DZHAMALBEKOVİNA
15.30-15.45 Serebral Palside Omurga Sorunları Doç. Dr. Ali ÖNER
15.45-16.00 Pectus Excavatumun Cerrahi Tedavisi Prof. Dr. Sabırbek DZHUMABEKOV
16.00-16.15 Tartışma